Sofian Zorgt
Begeleiding & coaching van cliënten in de jeugdzorg
Bent u op zoek naar een gedegen zorgprofessional die de juiste kennis en ervaring heeft van uw doelgroep? Die weet van aanpakken, flexibel is en zich moeiteloos aanpast aan diverse methodieken binnen de zorgverlening? SofianZorgt verzorgt begeleiding van groepen of individueel, crisis en voor langere tijd.

De zorg behoevende doelgroepen
De werkervaring binnen de diversiteit aan doelgroepen is groot. Autisme spectrum stoornis (ASS), ernstige gedragsproblematiek, psychiatrie SG, LVB, MVB, verslavingszorg, justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorg en crisisopvang zijn hier voorbeelden van. Hier helpt SofianZorgt door een grote waardevolle bijdrage te leveren in de begeleiding en coaching.

Begeleiding & Coaching
Heeft u begeleiding nodig om voldoende zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij? Dan biedt SofianZorgt lichte en middel zware begeleiding. Soms gaat het om tijdelijke ondersteuning, soms om ondersteuning voor langere tijd. Onze professionele begeleiders helpen u om uw zelfredzaamheid te vergroten.
 
Wanneer u denkt, dat u in aanmerking komt voor deze zorg dan kunt u contact opnemen met het WMO loket van uw gemeente. De gemeente zorgt voor een gesprek met u en bepaald of en voor hoeveel ondersteuning u in aanmerking komt.

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina