Visie & Missie
Visie
Als zorgverlener verhogen wij de ervaring van gezondheid en welzijn van de zorgvrager door oplossingen te zoeken en aan te bieden die de kwaliteit van leven verhogen.

Missie
SofianZorgt beschikt over een breed netwerk als het gaat om zorgprofessionals. Wij helpen zorgvragers naar een hogere beleving van gezondheid & welzijn door het bieden van vernieuwende en persoonsgebonden passende zorg.Wat onderscheid Sofian Zorgt van anderen:

• Zorg die is ontstaan vanuit de behoefte van een zorgvrager aan een kwalitatief leven en die beschikbaar is gemaakt voor iedereen met diezelfde behoefte
 
• Zorg voor meerderheden en minderheden, voor ons is iedereen is gelijk
 
• Zorg waarbij rekening wordt gehouden met zeden en gewoonten, zonder oordeel
 
• Zorg waarbij de eigen kracht in het zorgproces wordt aangemoedigd. Wij spreken actief en lief de eigen rol aan van de zorgvrager, waar mogelijk ook van mantelzorgers en naasten
 
• Zorg waarbij de wens van de zorgvrager centraal staat

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina