Administratie

Administratie: Boekhouding voeren
Vanaf de start van je onderneming moet je direct een boekhouding voeren, dit is wettelijk verplicht. Deze boekhouding moet aan alle eisen voldoen. Als ondernemer moet je regelmatig aangifte doen en ontvang je belastingaanslagen. Ook kan een medewerker van de Belastingdienst bij je langs komen om je boekhouding en andere zaken te controleren. Meewerken aan deze controles is verplicht. Je moet je administratie 7 jaar bewaren.

Wat hoort er bij de administratie? Alle gegevens die je vastlegt op papier of digitaal horen bij de administratie. Voorbeelden hiervan zijn:
 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 • bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda’s en afsprakenboeken
 • correspondentie
 • software en databestanden

Welke plichten gelden voor de btw? Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw je moet betalen. Concreet houdt dit in dat je van de volgende zaken overzichten bijhoudt per tijdvak:
 • facturen die je zelf uitschrijft
 • facturen die je moet betalen
 • uitgaven
 • ontvangsten
 • privégebruik van goederen en diensten

Facturering
Voor alle leveringen van diensten aan een andere ondernemer moet je een factuur uitschrijven. Wij hebben (als jouw klant) deze factuur nodig om de btw die jij in rekening brengt, als voorbelasting te kunnen verrekenen. Je moet de factuur uitreiken uiterlijk op de 15e van de maand na de maand waarin de diensten zijn geleverd. Als je bijvoorbeeld op 10 april 2016 een dienst hebt gedraaid, dan moet je uiterlijk op 15 mei 2016 de factuur verstuurd hebben.

Wat moet er op een factuur staan? Een factuur moet aan de wettelijke eisen voldoen. De facturen dienen digitaal te worden verstuurd. Wij betalen een goedgekeurde factuur na 14 dagen, wettelijk gezien is het verplicht om binnen 30 dagen te betalen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan tijdig contact met ons op. Je kunt bij ons ook een voorbeeldfactuur opvragen.

Op alle facturen moeten in elk geval de volgende gegevens staan:
 • Jouw volledige naam (je vermeldt de gegevens zoals bekend bij de KvK
 • Noteer deze naam goed, anders wordt de factuur afgekeurd!
 • Jouw volledige adres (je vermeldt de gegevens zoals bekend bij de KvK)
 • Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende
 • Jouw btw-nummer
 • Jouw KvK-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een uniek volgnummer
 • Het aantal, de datum en een omschrijving
 • (per klant + groep) van de geleverde diensten
 • Het bedrag dat je in rekening brengt exclusief btw
 • Het btw-tarief dat je in rekening brengt
 • Het btw-bedrag
 • Het bedrag inclusief btw
 • Afwijkende afspraken apart vermelden

Aftrekbare en niet-aftrekbare kosten
Om jouw onderneming van de grond te krijgen, moet je kosten maken. Ook krijg je gaandeweg te maken met allerlei kosten. De kosten zijn belangrijk als je de winst gaat bepalen. De winst is namelijk: de opbrengsten min de kosten voor de onderneming. Hoe hoger de kosten, hoe lager de winst. Kosten verminderen de winst en dus ook de belasting die daarover wordt geheven. Voor meer informatie over aftrekbare en niet-aftrekbare kosten kijk op 
www.belastingdienst.nl of bel de Belasting-telefoon: 0800 – 0543.

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina