Checklist Zzp'ers

Verplichte onderdelen om te kunnen starten
Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) KvK-nummer: _________________________
Inschrijving bij de Belastingdienst Btw-nummer: _________________________
Gebruikersnaam en wachtwoord van Belastingdienst ontvangen t.b.v. het doen van aangifte
Administratie ingericht (of boekhouder aangenomen)
Factuur voldoet aan alle eisen (zie voorbeeld factuur)
Kopie van alle relevante diploma’s en getuigschriften ingeleverd
Kopie legitimatiebewijs
Verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd en ingeleverd bij opdrachtgever
Kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering
Overeenkomst opgemaakt en gesloten met opdrachtgever

Verplichte onderdelen gedurende de overeenkomst

1. Elk kwartaal btw aangifte doen en betalen aan de Belastingdienst
  1. 2. Loonheffingen betalen aan de Belastingdienst
3. Twee keer per jaar een verklaring van betalingsgedrag aanvragen bij de Belastingdienst
4. Arbeidsongeschiktheids-verzekering afsluiten
5. Rechtsbijstandverzekering afsluiten
6. Regeling treffen voor pensioenopbouw
7. Intervisie organiseren
8. Website (laten) maken en domeinnaam registreren
9. Social media gebruiken (Twitter, LinkedIn, enz.)
10. Huisstijl ontwerpen

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina