Wat wel, wat niet: verzekeringen

Je kunt je tegenwoordig overal voor verzekeren. Of dat echt nodig is bepaal je grotendeels zelf (sommige verzekeringen zijn verplicht gesteld). Om te bepalen welke verzekeringen je wilt afsluiten is het belangrijk na te gaan welke risico’s je loopt, hoe groot het probleem is als het zich voor doet en hoeveel je wilt betalen voor een verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Steeds vaker komt het voor dat ondernemers aansprakelijk worden gesteld voor de schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Als je dus bij iemand een opdracht uitvoert en je veroorzaakt schade aan personen of zaken dan kun jijzelf hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De bedragen die geclaimd kunnen worden, lopen als snel op tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te betalen zijn. Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van schade die door jou veroorzaakt wordt. De AVB en de BAV (beroepsaansprakelijkheidsverzekering)       worden door veel verzekeraars alleen gelijktijdig afgesloten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als ondernemer heb je geen recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid zoals medewerkers die in loondienst zijn. Er is geen ziektewet voor zelfstandigen en je bent dus afhankelijk van reserves of bijvoorbeeld een partner met een inkomen. Korte ziekteperiodes zijn vaak nog wel op te vangen, maar zodra een ongeluk of ziekte ervoor zorgt dat je langere tijd niet kunt werken, lopen de financiële problemen snel op. Voor deze financiële risico’s is een verzekering beschikbaar. Let wel goed op de polis- en dekkingsvoorwaarden om teleurstellingen van een beperkte of korte uitkeringsperiode te voorkomen.

Rechtsbijstand
Indien je in een zakelijk conflict raakt waarbij je juridische bijstand moet inschakelen, is dit gedekt in een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Let op: alle verzekeringen die je privé hebt afgesloten geven geen enkele dekking voor werkzaamheden die je als ondernemer uitvoert.

Pensioen
Je bent gewoon lekker aan het werk en denkt er nog lang niet aan om met pensioen te gaan. Toch is het wel belangrijk om na te denken over je inkomen op oudere leeftijd. Als je als zzp’er stopt met je onderneming dan is het bedrijf verder niets meer waard, hier komt geen kapitaal uit om op latere leeftijd van te leven. Voor iedere Nederlander is er een basis AOW-uitkering vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is echter alleen een basis en zeker geen kapitaal. Er zijn meerdere mogelijkheden om te sparen voor later. Laat je hierin dus goed adviseren.

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina