Verklaring omtrent gedrag (VOG)

VOG: Verklaring omtrent gedrag
Een verklaring omtrent gedrag ( VOG ) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het vervullen van sommige functies en/of werkzaamheden is een VOG verplicht en voor andere mag een opdrachtgever zelf bepalen of een VOG verplicht wordt gesteld.

Digitaal VOG
Een VOG kan je digitaal aanvragen. Op het aanvraagformulier zet je met welk doel de aanvraag (met juiste functie) wordt gedaan en waarop door Justis gescreend moet worden. Je kunt alleen zelf je aanvraag VOG verzenden, de opdrachtgever kan dat niet voor jou doen. De kosten voor het aanvragen van de VOG worden door jou zelf betaald. Voor meer informatie zie www.justis.nl. Zodra jij de VOG ontvangen hebt, stuur je deze door naar de opdrachtgever.

De zorg van SofianZorgt

Voor meer actuele informatie: like Sofian Zorgt op Facebook en bekijk de  LinkedIn pagina